Rejestracja

Wszystkich uczestników przed zarejestrowaniem się prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa.

Kliknij poniższy przycisk aby rozpocząć proces rejestracji na konferencję.

 

Zarejestruj się

W przypadku pytań, problemów lub chęci zarejestrowania większej liczby osób zachęcamy do kontaktu z Biurem Organizacyjnym


WAŻNE:

 1. Całkowity limit miejsc: 200 osób
 2. Po dokonaniu rejestracji (opcja rejestracji: Uczestnik) miejsce na Sympozjum jest wstępnie rezerwowane na okres 7 dni. W okresie wstępnej rezerwacji należy dokonać płatności. W przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie miejsce jest automatycznie zwalniane, zgłoszenie nie jest brane pod uwagę.
 3. Po osiągnięciu limitu miejsc Organizator może uruchomić rejestrację pozwalającą na wpisanie się na listę rezerwową (opcja rejestracji: Uczestnik – lista rezerwowa). Osoby z tej listy zgodnie z kolejnością zgłoszeń zostaną poinformowane o możliwości uczestnictwa w Sympozjum w przypadku zwolnienia się miejsca. Długość listy 20 osób.
 4. W przypadku rejestracji na listę rezerwową prosimy NIE DOKONYWAĆ PŁATNOŚCI dopóki Biuro Organizacyjne nie skontaktuje się z Państwem w związku ze zwolnieniem się miejsca na liście podstawowej.

Opłata rejestracyjna

Wysokość opłaty rejestracyjnej zależy od terminu zarejestrowania płatności na koncie Biura Organizacyjnego:

do 30.09.2019: 406,50 zł netto/ 500zł brutto*
po 30.09.2019: 447,15 zł netto/ 550zł brutto*
*Opłata brutto zawiera VAT 23%


Opłata obejmuje:

 • identyfikator i materiały konferencyjne
 • udział w zajęciach naukowych
 • przewidziane programem posiłki
 • wstęp na wystawę medyczną
 • certyfikat uczestnictwa w konferencji*

* Warunkiem uzyskania certyfikatu jest potwierdzona obecność na konferencji. Organizator ani Biuro Organizacyjne nie mają obowiązku dosyłania certyfikatów po zakończeniu Konferencji

DOPŁATY do pełnego pakietu z noclegiem

Dopłata obejmuje 1 nocleg 29/30.11.2019 ze śniadaniem w hotelu Diament Arsenal Palace i wynosi:
Rodzaj rezerwacji Dopłata netto/brutto*
pokój 1-osobowy 235,77 zł/290 zł*
pokój 2-osobowy 284,55 zł/350 zł*
Legenda: * Cena brutto zawiera VAT 23 %

Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:
Bank: mBank SA
Nr konta: 79 1140 2017 0000 4202 1296 0659
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „Immunoterapia2019”
Adres Biura Organizacyjnego – właściciela konta: AltaSoft sp. z o.o. sp. k., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska
 

Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty

 1. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesiona opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
 2. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
  do dnia 30.09.2019 r. 90% wniesionej opłaty
  do dnia 29.10.2019 r. 50% wniesionej opłaty
  po 29.09.2019 r. Opłata nie podlega zwrotowi
 3. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
 4. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.