Program

Program naukowy konferencji jest w trakcie opracowywania.

Główna tematyka konferencji to:

  • Diagnostyka, kwalifikacja do immunoterapii
  • Immunoterapia podjęzykowa i iniekcyjna
  • Powikłania immunoterapii, wstrząs anafilaktyczny
  • Zaostrzenia alergii
  • Terapia biologiczna czy immunoterapia?