Kontakt

Organizator merytoryczny

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej SUM

ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel.: +48 (32) 789 46 41
Kierownictwo naukowe

Prof. Barbara Rogala – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej SUM

Prof. Radosław Gawlik – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Alergologii

Organizator logistyczny/Biuro organizacyjne

AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Pukowca 15
40-847 Katowice
tel./fax: +48 (32) 259 83 99, 98, 96
e-mail: konferencje@altasoft.pl
www.altasoft.pl